VERSENYSZABÁLYZAT

“ASTRON nyári verseny”

(a továbbiakban: Alapszabály)

Az alapszabály szabályozza a versenyen való részvétel feltételeit, a lebonyolításához szükséges tevékenységek végzésének módját és rendjét, valamint meghatározza a résztvevők jogait és kötelezettségeit.

A Verseny Szervezője (a továbbiakban: Szervező)
Cégnév: Astron s.r.o.
Székhely: Záhradná 425/11, 044 23 Jasov
ID: 52952690
Adószám: 2121216658

Adószám: SK 2121216658
Regisztrálva: OS Trenčín, betétsz. 2024/R, szakasz: Sro

A verseny időpontja
A verseny 2022. július 1. és 2022. július 15. között zajlik. A versenyre ez idő alatt lehet jelentkezni.
A versenyre az Astron gyertyak Facebook oldalon lehet jelentkezni.
A versenyen bárki részt vehet, aki megfelel a verseny feltételeinek.
Az Astron s.r.o. alkalmazottja nem vehet részt a versenyen.
A versenyen való részvétel feltételei:
A sorsoláson minden olyan Résztvevő automatikusan részt vesz, aki a verseny időtartama alatt teljesíti a részvételi feltételeket.
A verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy végső döntést hozzon arról, hogy a részvételi feltételek teljesültek-e vagy sem. A díj tárgyát nem nyerhetik el azok a versenyzők, akik a részvételi feltételeket részben sem teljesítették.
Minden versenyző csak egyszer vesz részt a versenyben. A verseny szervezője ismétlődő részvétet nem vesz be a sorsolásba.
A pályázat nyerteseinek összlétszáma 1 fő. A pályázat sorsolására 2022.07.16-án kerül sor, a verseny Szervezője által kijelölt két (2) személy felügyelete mellett. A sorsolást az erre a célra szolgáló szoftver (véletlenszám-generátor alkalmazás) végzi, azaz véletlenszerűen választja ki a nyertest az összes Versenyző adatbázisából.
Egy győzelem
A verseny nyereménye egy csomag Astron termék: 3x Kívánsággyertya és 1x illatos viasz.
A nyertes értesítést kap.
A versenyre való jelentkezési határidő lejárta után az érvényesen regisztráltak közül sorsoljuk ki a nyertest.
A pályázat nyertesének hirdetményét az Astron Facebook oldalán (Astron gyertyak) tesszük közzé. A nyertessel a Szervező közvetlenül is felveszi a kapcsolatot privát e-mail, vagy Facebook üzenetben. Ha a nyertes a nyereményről szóló értesítésre 14 napon belül nem válaszol, és a nyeremény átvétele iránti érdeklődését nem fejezi ki, elveszti a nyereményhez való jogát.

A nyeremény átadásának módja
A nyeremény átadásának módját a nyertes és a Szervező egyezteti. Kölcsönös megegyezés hiányában a nyereményt postai úton juttatjuk el a nyertesnek a Szervező költségére.

Kelt:
Kassán, 2022. július 1-jén